PALÁC SVĚT-Elznicovo nám.

6. července 2009 v 12:24 | ptl team

08-07-2011 aktualizace


Mizející Praha - Příběh Paláce Svět (1. díl)

Příběh Ladislava Světa
Článek | Červenec 8, 2011 - 12:00am | By Lukáš Král

Minulý týden se navenek rozhýbala dlouho plánovaná rekonstrukce libeňského Paláce Svět. Bourá se přístavek někdejší terasy a cukrárny Paláce Svět a my vám přinášíme první díl textů a fotografií, které se věnují historii unikátního paláce. Tentokrát vám přiblížíme osobu stavitele a majitele Paláce Svět.
SVĚT A JEHO POTOPA PODLE DOKTORA HRABALA"Tam, jak se říká V Židech, tam byl statek a statkář se jmenoval Svět. Dumal a shledal, že to, že se jmenuje Svět, není jen tak. Tak prodal všechno a ještě si vypůjčil a vystavěl ten palác Svět. Při premiéře biografu se hrála Potopa, americký velkofilm… Zatímco na plátně pršelo, jen se lilo, a Noemova archa plula průtrží, do suterénu biografu se prodrala spodní voda Vltavy, diváci po kolena ve vodě, ale film se musel dohrát do konce. Tak statkář Svět na biografu prodělal milion korun. Zastřelil se." (Bohumil Hrabal, Něžný barbar/Pedagogické texty)
Bohumil Hrabal, spisovatel-pábitel, autor díla s příznačným zněním Morytáty a legendy sice tvořil na základě setkání, ke kterým skutečně došlo, faktografie však nepředstavuje ten hlavní důvod, proč byl, je a bude oblíben. Proč na to narážím… Měl jsem totiž možnost sejít se s Miroslavem Fritzem, člověkem, který pro mě řadu historických souvislostí spojených s Palácem Svět uvedl na pravou míru.
SVĚT JAKO SVATEBNÍ DAR
Sám Fritz, jehož teta se provdala za stavitele Ladislava Světa, žije v paláci od svého narození v roce 1945. "Paní Světová, rozená Fritzová, byla sestra mýho dědy. Jak se pan Ladislav Svět s mojí tetou seznámil, nevim. Každopádně se sem nastěhovali hned po dokončení baráku a v jeho druhym patře vlastně i zemřeli." Ladislav Svět získal statek jako svatební dar, který posléze přestavěl na Palác. Sám majitel a obyvatel objektu zemřel v druhé polovině 50. let minulého století ve velké bídě a nouzi. Nicméně tou osobou, která kvůli majetku spáchala sebevraždu, nebyl Ladislav (jak uvádí Hrabal v Něžném barbarovi), nýbrž jeho bratr, majitel střížkovské cihelny, jemuž byla komunistickým výnosem odebrána vila.
KULTURNÍ CENTRUM LIBNĚ
Na význam rodu Světových jsem se zeptal Jana Jungmanna, kurátora výstavy Libeň - Zmizelý svět. "Světovi byla stará libeňská rodina. Prvním starostou Libně byl zvolen poslední rychtář, statkář Jan Svět (ve funkci 1850-1861). Palác Svět byl bezpochyby jedním z kulturních center Libně, která v meziválečném období aspirovala na to stát se skutečně moderní čtvrtí. Palác Svět je nádherná stavba. Tyto takzvané mrakodrapy první republiky měly úplně jinou duši, než dnešní administračky. Měly sice reprezentovat, ale nejen peníze svého majitele a jeho moc, ale především obec, město. Byly určeny především veřejnosti, koncipovány jako společenská střediska."
ZÁMOŽNÝ SVĚT
Jak vlastně na Světovi a společné soužití vzpomíná Miroslav Fritz? "Světovi byli velice zámožný. Palác stál v roce 1927 čtyřicet milionů! Hrozný! Světovi měli samozřejmě ještě nějaký nemovitosti a pozemky. Ale pak přišel rok 1948 a oni dopadli špatně. Všichni tyhlety majetný lidi dostali penzi, z který se nedalo žít. Moje teta zemřela zkraje 50. let. Onemocněla a nemohla chodit. Tenkrát se nevědělo, co to je. Byla to rakovina. My sme bydleli v druhym patře nad kavárnou. Ten byt měl asi deset pokojů. Tam sme s mámou a se Světovejma žili až do tý doby, než Ladislav Svět umřel."

Dnes 6.7.2009,se začalo blýskat na lepší časy,plánována rekonstrukce asi už započala.Na vstupu bývalého kina zmizelo lešení,jsou nové zámky na dveřích a hlavně se objevilo stavební povolení.
V prostorách bývalé kavárny je vidět stavební ruch,uvidíme co bude dál.

Palác Svět stále čeká na rekonstrukci
27.6.2007, ČT 1, Večerník z Čech

Kateřina BLECHOVÁ, moderátorka
--------------------
Jedna z pražských ruin, palác Svět v Libni, se možná dočká rekonstrukce. Železobetonový objekt výrazně poškodily i povodně z roku 2002. Památkově chráněný dům proslavil zejména Bohumil Hrabal, který navštěvoval zdejší bufet a napsal o něm i povídku Automat Svět.

Petr SOJKA, redaktor
--------------------
Palác Svět s kinem, restaurací, terasami, cukrárnou, knihovnou i slavným bufetem vlastní už devět italská společnost Crispino. Za tu dobu v rekonstrukci nepokročila. Ledy s lámou snad až teď. Po dlouhé době do Prahy dorazil i majitel firmy Antonio Crispino.

Antonio CRISPINO, majitel paláce Svět
--------------------
My bychom už dávno začali rekonstruovat, ale měli jsme spoustu potíží. V domě bydlí padesát rodin a problémy jsme měli hlavně s památkáři.

Josef NOSEK, starosta Prahy 8 /ODS/
--------------------
Tento podnikatel se snaží stavět i dál na Praze 8 a my se snažíme jej dotlačit k tomu, aby nejprve opravil palác Svět a potom se dále rozvíjel.

Petr SOJKA, redaktor
--------------------
Už před dvěma týdny posuzoval sbor expertů odboru památkové péče pražského magistrátu představu italské firmy o budoucí podobě památky.

Zdeněk LUKEŠ, historik architektury
--------------------
Všichni jsme se shodli, že jedna z předložených variant je velice dobrá, kvalitní, v podstatě rehabilituje tu stavbu. Bohužel s výjimkou kina, které se nachází v suterénu a které ze statických důvodů asi obnovit nepůjde.

Petr SOJKA, redaktor
--------------------
Právě kino totiž výrazně poničily povodně z roku 2002. Palác Svět je totiž založen pod úrovní spodních vod a kino uvnitř je jednou velkou olověnou vanou. Statika objektu byla hodně narušena. Takovéhle trhliny například vznikly i na stěnách populárního bufetu.

Antonio CRISPINO, majitel paláce Svět
--------------------
Měl jsem tu čest se při jedné návštěvě Prahy s Bohumilem Hrabalem setkat v restauraci U Tygra, proto bych chtěl, aby se Automat Svět proměnil v jakousi procházku mistrovým životem.

Petr SOJKA, redaktor
--------------------
Italové teď předpokládají, že oprava paláce Svět potrvá rok a slibují, že s pracemi začnou v březnu 2008.

.ZDROJ Mč Praha 8..............................................dnes červenec 2009...................a výsledek jsou fota na konci

Libeňský statkář Ladislav Svět (odsud tedy jméno stavby) vlastnil na pozemku ohraničeném ulicemi Primátorská (potom Rudé armády, dnes Zenklova), Světovým nábřežím (dnes po zakrytí koryta Rokytky Elsnicovo náměstí) a Chocholouškovou (dnes Chocholouškovou) výnosný statek. Přesto se rozhodl postavit na jeho místě palác. Prvním problémem, který ztížil realizaci tohoto projektu, bylo to, že parcela statku jen přibližně odpovídala zamýšlenému stavebnímu záměru a bylo třeba provést přeparcelaci. Na svou dobu byl palác v libeňském měřítku projekt opravdu grandiózní, a ze strany investora v některých ohledech i předimenzovaný (např. kino má kapacitu 536 míst), což zřejmě bylo příčinou mimořádné opatrnosti místního magistrátu. Geologické podmínky dané lokality navíc nebyly pro tento záměr nejvhodnější. Teprve až dnešní technologie by se s nimi dokázaly vyrovnat.

Ladislav Svět poprvé zažádal o povolení stavby činžovního pětipatrového domu s biografem, restaurací, kavárnou a terasou v roce 1928. Přeparcelace, která byla základní podmínkou a předpokladem stavby, byla schválena následujícího roku s jednou podmínkou: při výstavbě měl dům ustoupit na čáru teprve proponovaného rozšíření Primátorské ulice na 30 metrů. "Ustoupením na šířku Primátorské ulice na 30 metrů vznikne desetimetrové zákoutí snadno znečišťovatelné," ohradil se tehdy Ladislav Svět ve svém dopise na libeňskou radnici, ovšem bezvýsledně. Až zamrazí, jak daleko viděl - zmiňované zákoutí je špinavé dodnes............................................celý článek zde....zdroj - www.stavební forum.cz

Palác Svět byl postaven v letech 1932-1934 stavitelem Františkem Havlenou na místě staré usedlosti. Objednatelem, investorem a prvním majitelem paláce byl realitní podnikatel Ladislav Svět (podle jiných zdrojů Jan Svět), podle kterého byla stavba pojmenovaná. Kromě železobetonové konstrukce je palác zajímavý i díky faktu, že jeho základy leží pod hladinou spodní vody. Na ochranu před jejími účinky je pod budovou umístěná obří olověná vana.

Budovu od rodiny Světů získala v průběhu válečného protektorátu Pražská městská pojišťovna, která byla v roce 1947 znárodněna. V roce 1962 byl palác převeden z majetku státu na Obvodní podnik bytového hospodářství (OPBH) v Praze 8.

Palác Svět je příkladem nepovedené privatizace z první poloviny 90. let 20. století. Začátkem devadesátých let vyhrálo sedmnáct nájemníků tamějších bytů privatizační projekt na využití objektu, ale nenašel se investor s 15 miliony korun potřebnými na opravu. Budovu nájemníci prodali Ekoagrobance, která byla později odkoupena Union Bankou. Současný majitel, firma Crispino nemovitosti, palác získala v roce 1998. Ani po deseti letech však nepřistoupila k nutné rekonstrukci.
další info zde na Wikipedie

Předmět jednání:
Rekonstrukce objektu s nástavbou ve 2. a 7. NP

Identifikace objektu: č.p. 41, k.ú. Libeň, Elznicovo náměstí 6, Praha 8 - Kino a kavárna Svět
Památková ochrana objektu a území: KP r.č. 41348/2051, Ochranné pásmo PPR

Číslo jednací/vyřizuje referent: 18503/2007/Baš, vyřizuje Ing.arch. Zd. Baštová
Přizváni: Ing.arch. Ladislav Langer, L-Interier s.r.o., Prostějov

Dokumentace: Studie

Popis záměru: (podrobně):
- zasypání 2. PP (prostory kina) z technických důvodů (statika po povodni)
- využití 1. PP jako komerční plochy
- zpřístupnění 1. PP eskalátory (stáv. schodiště do kina zrušeno)
- vytvoření proskleného prostoru v rámci interiérů 1. NP
- umístění restaurace v 1. NP
- změny v pohledové části v rámci nově navržených prostor na 2. NP, 6. NP a 7. NP - zastavění terasy na východní straně objektu (2. NP) prosklenou hmotou
- doplnění severní fasády v 6. a 7. NP prosklenou nástavbou
- doplnění východní a západní fasády v 7. NP prosklenou nástavbou
- krytí nástaveb hliníkovými žaluziemi

Stanovisko NPÚ:
Projednáno Památkovou radou ředitele NPÚ HMP dne 12.4. 2007:
- PR z důvodů dálkových pohledů nesouhlasí s dostavbou v horních partiích
- připouští v posledním ustoupeném podlaží realizovat terasy se zábradlím
- doporučuje zakrytí terasy v úrovni 2. NP řešit bez ustoupení od líce uliční fasády
a do líce promítnout rastrování tektonikou původní fasády

Diskuse:
Sbor expertů vítá rehabilitaci kulturní památky, seznámil se s předloženými variantami nástavby. Členové by uvítali obnovit původní neonový nápis a zachování plastického prvku "zeměkoule" na budově.

Usnesení:
Sbor expertů souhlasí s předloženou variantou A (varianta označena členy Sboru).

Hlasování:
Usnesení bylo přijato.
pro: 12,
proti: 0,
zdržel se: 3.

Odůvodnění:
Jednoznačně pozitivním faktem je, že po letech chátrání přichází investor s kvalitním architektonickým návrhem a rekonstrukcí zajímavé budovy. Navrhované úpravy jsou marginálního charakteru a jejich realizace nezhorší památkovou podstatu objektu. Zásadní je návrat neonového nápisu a plastického prvku "zeměkoule".


 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 ota ota | 1. listopadu 2010 v 11:35 | Reagovat

O_O

2 borec borec | 4. února 2017 v 19:42 | Reagovat

ja miluji svět

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama