Květen 2009

Hybernská ulice-1934

23. května 2009 v 22:59 LIBEŇ A NEJEN O NÍ-POHLEDY
HYBERNSKÁ-MASARYKOVO NÁDRÁŽÍ 1934

Spojuje náměstí Republiky s křižovatkou ulic U Bulhara, Wilsonova, Husitská a Seifertova. Měří cca 600 m. Ulice patří k nejstarším a také k prvním dlážděným komunikacím v Praze. Současný název, užívaný od konce 19. století, je odvozen od latinského názvu Irska Hibernia. Od roku 1629 zde sídlil řád irských františkánů. Ve středověku se také nazývala Horská silnice. Říkalo se zde také Na dlážděné, podle dlažby a Svatoambrožská, podle kostela sv. Ambrože, který zde nechal postavit Karel IV.

Praha 8 prodává Löwitův mlýn a bývalý libeňský pivovar

11. května 2009 v 11:17 PIVOVARYV roce 2000 vzorně památkově obnovený Löwitův mlýn, jehož počátky sahají až do konce 13. století. Mlýn patřil dlouho vrchnosti, ale už roku 1720 je uváděn jako velký panský mlýn, při kterém byla pila i vodárna. Když bylo v 19. století upravováno a regulováno řečiště Vltavy, bylo rameno, které širokým obloukem obtékalo židovskou Libeň vysušeno; přitom byl zrušen u mlýna hamr na měď.zdroj.www.atlasceska.cz
Bývalý Velký či mlýn v Libni č.p. 40 stojí v ulici U Českých loděnic na jižním úpatí Libeňského zámku, bývalý pivovar se nachází na severní straně ulice.Stručná historie: První zmínky o libeňských mlýnech pocházejí z konce 13. století, kdy byla ves Libeň v majetku kladrubského kláštera. V roce 1365 postoupil klášter Libeň Petrovi z Vrby a v následujících letech se majitelé z různých měšťanských nebo drobných šlechtických rodin velmi často střídali. Za válek o rakouské dědictví ve druhé polovině 18. století budovy buď shořely, nebo byly rozbořeny a k obnově mlýna došlo v roce 1747. V roce 1872 se přistoupilo k provedení částečné úpravy řečiště Vltavy a při této úpravě bylo vysušeno mlýnské rameno a mlýn zrušen. Budovy bývalého mlýna koupil roku 1883 Jáchym Löwit, který zde provozoval pecnářskou živnost a po kterém se dodnes mlýn nazývá Löwitův. V roce 1969 získalo mlýn spolu s bývalým pivovarem bezúplatným převodem od OPBH Divadlo S. K. Neumanna. Budova tehdy byla v havarijním stavu, protože dříve prostory užíval národní podnik Zelenina Praha pro skladování brambor.

V roce 1980 byl objekt mlýna předán Státním restaurátorským ateliérům, které zde chtěly zřídit malířské ateliéry, laboratoře, dílny a sklady. S celkovou rekonstrukcí mělo být započato v letech 1985 až 1986, ale k realizaci základních stavebních prácí, které zachránily budovy před celkovým zchátráním, došlo zásluhou radnice Prahy 8 až začátkem nového tisíciletí. Obě budovy pak byly v r. 2002 postiženy ničivou povodní.


zdroj www.Praha8.cz
První zmínka o mlýnu v libeňském podzámčí je z roku 1595. V roce 1720 byl uváděn jako "mlejn velký panský", jeho součástí byla pila a továrna. V době válek o rakouské dědictví ve 40. letech 18. století byla Libeň vypleněna a mlýn patrně zničen. Už na konci 40. let však byl obnoven - současná podoba je výsledkem rekonstrukce v roce 1747. V roce 1872 se začalo s regulací řečiště Vltavy. Při této úpravě bylo vysušeno i mlýnské rameno, které obtékalo židovskou Libeň a mlýn byl zrušen. Budovy bývalého mlýna koupil roku 1883 pekař Jáchym Löwit. V roce 1906 jej odkoupila pražská obec. V 50. letech 20. století spravoval budovy mlýna n.p. Zelenina Praha, který je využíval jako sklad brambor. Na konci devadesátých let 20. století byl mlýn rekonstruován, ale povodeň v roce 2002 jej opět poškodila.

Vodárna-Střížkov-Davídkova ul.

7. května 2009 v 20:51 MINULOST A SOUČASTNOST V LIBNI
Libeňská vodárenská věž je cenným dokladem vodárenství a zároveň příkladem kvalitní průmyslové architektury z přelomu 19. a 20. století. Byla postavena podle projektu Kanceláře vodárenského královského hlavního města Prahy v r. 1904, stavitelem Františkem Schlafferem. Stavba je 42 metrů vysoká, vyrůstající z osmibokého soklu z kyklopského zdiva. V důsledku zřízení vodohospodářských zařízení pro nově budované sídliště "Severní město" byl vodojem vyjmut ze zásobovacího systému a nahrazen trvale čerpacími stanicemi Pod Mazankou, Kobylisy a Ládví I. a II. Koncem 60. let byl objekt vzhledem ke svému havarijnímu stavu nákladem Pražských vodáren zrenovován, ovšem touto rekonstrukcí utrpěla horní část věže, kde byla odstraněna bohatá členitost fasády. Od té doby věž s přilehlou zahradou jen pustla a chátrala, protože se pro ni nenašlo vhodné využití. Areál vodárenské věže doplňuje železobetonový plot s průhlednou výplní mezi pilířky z r. 1938, s původními kovanými vraty. Tento památkově chráněný objekt vodárenské věže byl prohlášený Ministerstvem kultury v r. 1991 za kulturní památku.

Libeňská vodárna byla součástí vodárenské systému, který po roce 1900 začal zásobovat Prahu pitnou vodou z Káraného. Postavena byla v roce 1904. Věž má osmiboký sokl z kyklopského zdiva, střední část věže je z červených spárovaných režných cihel a horní část obsahující vodní nádrž je vyzděna z lehčených tvárnic do ocelové konstrukce. Koncem 60. let 20. století po vzniku okolních sídlišť, přestala věž sloužit svému účelu a zařízení bylo demontováno. Věž, která prošla necitlivou rekonstrukcí, při které byly odstraněny některé secesní prvky, stále čeká na své využití.

zdroj:http://www.atlasceska.cz
Pražské vodárenské věže chátrají i kvetou

Praha - Ze čtyř nejstarších, které jsou v samém centru města, je v současné době dobře postaráno pouze o dvě.

Autor:
Petr Kupec

3.8.2008 10:37
aktualizováno 3.8.2008 18:56Ač byly stavěny kvůli vodě, životodárná tekutina jimi už dávno neproudí. Pražské vodárenské věže již svému původnímu účelu dávno neslouží. Z některých se staly byty či kanceláře, což je ten lepší případ. Několik architektonických skvostů ale stranou zájmu chátrá.

Už více než 30 let uběhlo od doby, kdy poslední z tradičních pražských věžových vodojemů přestal sloužit původnímu účelu. "Krátce po zprovoznění vodárny Želivka ukončila v roce 1975 provoz věž Zelená liška v Michli, dnes již jako vodojem neslouží žádná," objasnil ředitel vodárenského muzea v Praze Jaroslav Jásek.

Smutný osud

Jejich osud je mnohdy velmi smutný. Ze čtyř nejstarších vodáren, které jsou v centru města, je dnes dobře postaráno pouze o dvě. Staroměstská vodárenská věž u Karlova Mostu slouží jako klub techniků a muzeum Bedřicha Smetany, ta malostranská neboli Petržílkovská v sobě ukrývá kanceláře.

Šítkovská věž u Mánesa se již přes pět let opravuje, magistrát váhá s finančními granty na restaurování věže a její budoucnost je stále nejistá. Vlastníkem je Nadace Českého fondu umění, která by po dokončení oprav ráda věž zpřístupnila veřejnosti. Kdy k tomu ale dojde, zatím není jisté.

Muzeum strašidel?

Podobně nejistý je i osud Novomlýnské vodárenské věže u Štefánikova mostu. Věž spravuje Pražská informační služba (PIS), která má v plánu po celkové opravě zchátralého objektu otevřít uvnitř muzeum strašidel. Nákladná rekonstrukce stavby z pískovcových kvádrů ovšem může trvat velmi dlouho. "Pískovec je velmi poškozený, je nutné vyměnit některé kameny, " uvedla mluvčí PIS Dagmar Houbová.

Také některé novější vodárny jsou ve velmi špatném technickém stavu. Právě zmiňovaná Vršovická vodárna na Zelené lišce, kterou před 101 lety postavil architekt Jan Kotěra, již dlouhá léta chátrá a lidé do ní nemají přístup. Památkově chráněná věž doplácí na obecný problém těchto staveb: investoři do nich nechtějí dávat peníze, protože je není k čemu využít.

"Většinou je to úzký prostor, uvnitř točité schody, tři roury a nahoře vodní nádrž," popisuje nepříliš prostorný interiér věží Jásek. "Proto je jeho využití složité. Například v Hamburku udělali z vodárenské věže hotel, ale ta měla daleko větší průměr než ty pražské," řekl Jásek.

Z věže bude byt

Jeden soukromý investor se ale do přestavby historického vodojemu v Praze přeci pustil. Majitel firmy Little Las Vegas Martin Sluka si staví ze secesní vodárenské věže v Libni luxusní mezonetový byt.

Velká rekonstrukce interiéru památkově chráněného objektu z roku 1904 prý památkářům nevadí. "Vodárna investici potřebovala, my dohlédneme na to, aby všechny práce probíhaly v souladu s námi schváleným plánem," prohlásil ředitel památkového odboru magistrátu Jan Kněžínek.

Vedle věže postaví investor také bazén, tenisový kurt, garáže a wellness centrum. Podle projektu se tyto doplňky mají skrýt pod zem a památku tak nenaruší.

Libeňská vodárna není první vodní věží, která bude sloužit k bydlení. Dlouhá léta již jsou byty ve věži na Vinohradech. Další ze slavných vodojemů pražské minulosti, věž na Letné, slouží jako čajovna a dětská klubovna. Poslední z velkých vodárenských věží je součástí holešovické tržnice.
Vodojemy bývaly také na nádražích i ve věznici

Městské věžové vodojemy už sice dávno nefungují, některé věže či jiná výšková čerpací zařízení v Praze ovšem vodu stále čerpají či ještě nedávno čerpala. "Vedle městských vodojemů existuje celá řada věží, které zajišťovaly či zajišťují vodu pro privátní účely," řekl ředitel vodárenského muzea Jaroslav Jásek.

Známá je například vodárenská věž firmy Avia, vodojem v Uhříněvsi nebo Kobylisích či věž v areálu bohnické psychiatrické léčebny. Další z vodojemů sloužily železnici k napájení parních lokomotiv vodou. "Ty dneska berou za své jeden po druhém, moc jich v Praze nezbývá," litoval Jásek.

Voda z komína

Specifickými zařízeními jsou komínové vodojemy, nádrže připevněné k vysokým továrním komínům. Ač jde mnohdy o technické památky, většina z nich už uvolnila místo novým stavbám. "Jeden před pár lety zbořili v areálu bývalé ČKD," potvrdil Jásek. Na území metropole jich zbývá jen několik, například v někdejší továrně Praga v Kolbenově ulici či v areálu ruzyňské věznice.

Jedna z vodárenských věží je však dodnes pro město velmi důležitá. Vodojem na vrchu Děvíně v Radlicích postavili v letech 1977-1980 podle návrhu autora slavného ještědského vysílače Karla Hubáčka. "Není to ale klasický vodojem, ale vyrovnávací věž," upozorňuje na rozdíl Jásek. Děvínská věž má za úkol vyrovnávat tlak ve vodovodním potrubí, aby při přetížení nepraskalo.
První vodovod byl v Praze postaven už za Karla IV.

Historie pražských vodojemů sahá až do poloviny 14. století. Tehdy stavbou Staroměstské vodárny začal provoz prvního veřejného vodovodu.

První vodovody v karolinské Praze měly formu otevřených koryt či vodovodních řadů vyrobených z různých materiálů, od dřeva přes kámen či pálenou hlínu až po olovo.Vodní přivaděče fungovaly na principu samospádu, čili využívaly gravitační síly a nepotřebovaly čerpací techniku.

Vodovody byly soukromé

Vodovody pro Pražský hrad, Vyšehrad, Strahovský klášter či Zbraslavský klášter byly soukromé a zpočátku veřejnosti nesloužily. Výhradně městu začal sloužit až novoměstský vodovod v druhé polovině 14. století. Nárůst počtu obyvatel Prahy i větší nároky na hygienu vedly k velkému rozmachu vodárenství.

V průběhu novověku vyrůstaly nové vodní věže, jinde se využívaly pro umístění nadzemních nádrží části opevnění, často se stavěly další gravitační vodovody. Řada těchto zajímavých staveb sloužila až do 19. století.

Většina moderních vodárenských věží vznikla až s dalším pokrokem techniky na konci 19. století. Většina z nich stojí dodnes, ale Prahu již vodou zásobují moderní vodárny Káraný a Želivka, v případě potřeby i Podolská vodárna.